ALLOTJAMENT

VLC/CAMPUS no gestiona l’allotjament dels alumnes d’intercanvi que rep. Aquesta és una responsabilitat de l’alumne. Tanmateix, et donem orientació per a seleccionar l’allotjament que desitges.

A

OFERTA D’HABITATGES

COL·LEGIS MAJORS I RESIDÈNCIES UNIVERSITÀRIES

Els col·legis majors són centres universitaris que proporcionen allotjament preferentment als membres de la comunitat universitària i promouen la formació humana, cultural i científica dels qui hi resideixen. Ací presentem l’oferta de col·legis majors que ofereix cada universitat. No és requisit imprescindible ser membre de cap de les seues comunitats universitàries.

 

Universitat Politècnica de València

 

Universitat  de València

R

H

A

APRÈN IDIOMES

Les dues universitats disposen de centres d’idiomes on tens una àmplia oferta d’aprenentatge de llengües. La formació s’organitza en diferents formats: cursos generals, cursos intensius, cursos preparatoris d’examen, cursos a mesura o proves d’acreditació de coneixement de llengües.

 

Aprèn idiomes

Existeixen diferents opcions per a disposar d’allotjament durant l’estada a València, més enllà dels col·legis majors i les residències universitàries. Tens diferents opcions com ara el lloguer, compartir pis o l’allotjament en famílies. Hi ha una borsa d’habitatges que es pot consultar ací.

A més, tens l’opció d’allotjar-te a casa d’un ancià amb el Programa hàbitat generacional, amb el qual pots allotjar-te de forma gratuïta a casa d’ancians amb problemes de solitud que necessiten companyia. També pots consultar l’àmplia oferta de lloguer de València disponible en diferents llocs web.

E

ESPANYOL: DIPLOMES D’ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA (DELE)

Els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) són títols oficials acreditatius del grau de coneixement i domini de l’idioma castellà, que atorga l’Institut Cervantes en nom del Ministeri d’Educació. Aquests diplomes tenen, doncs, el reconeixement oficial en una sèrie de països amb els quals s’han signat acords bilaterals en matèria d’educació.

La validesa dels diplomes de castellà és indefinida i no és necessari tornar a examinar-se o revalidar d’alguna manera la competència adquirida en castellà.

 

Universitat Politècnica de València

 

Universitat  de València

V

INSTITUT CONFUCI

VALENCIÀ

El valencià és llengua cooficial a la Comunitat Valenciana. Ambdues universitats disposen de serveis i centres encarregats de la seua promoció i protecció. Hi ha àrees tècniques de formació lingüística, dinamització, assessorament lingüístic i terminologia, i una unitat de gestió administrativa.

 

Universitat  de València

 

Universitat Politècnica de València

Aquest institut té l’objectiu d’impulsar l’estudi de la llengua xinesa i també de fer de nucli per als intercanvis de professors i alumnes. L’Institut ofereix actualment els cursos Xinès: llengua, cultura i societat i Xinès: llengua, cultura i negocis per a professionals. A més, l’Institut imparteix cursos de japonès.

 

Institut Confuci

C

BIBLIOTEQUES

VLC/CAMPUS té en l’actualitat una de les millors dotacions d’àmbit nacional quant a recursos bibliogràfics. Es donen diferents serveis de forma presencial durant més de tres-cents dies a l’any. El conjunt de recursos és constituït per un total de quaranta-sis biblioteques i centres de recursos per a l’aprenentatge, mitjançant les quals es proporcionen al campus 7.697 llocs de lectura d’ús simultani per als estudiants, una col·lecció bibliogràfica que compta amb 2.308.882 volums i un total de 37.976 subscripcions a les principals bases de dades i revistes acadèmiques i de recerca, amb un flux bibliotecari i interbibliotecari de més d’1.518.406 préstecs anuals.

Universitat Politècnica de València

 

Universitat de València

B

ESPORTS

En l’àmbit de l’esport, VLC/CAMPUS se situa entre les universitats espanyoles que més han impulsat l’esport universitari, com es fa patent amb els 176.299,69 m2 dedicats a instal·lacions esportives que dota d’infraestructura específica setanta-dues especialitats esportives diferents. Aquesta forta inversió en infraestructures esportives ha rebut un gran suport de la comunitat universitària, amb 36.814 usuaris de les instal·lacions esportives i 17.734 estudiants que han participat en competicions oficials. Gràcies als programes d’ajuda a esportistes d’alt nivell, hi ha al campus una de les majors concentracions d’esportistes d’elit que es pot trobar a nivell nacional en un espai universitari.

 

Universitat de València

 

Universitat Politècnica de València

E

CULTURA

VLC/CAMPUS és una agregació que conjuga el bagatge patrimonial d’institucions que acumulen més de cinc-cents anys d’història amb el dinamisme que aporten d’altres de creació més recent. La combinació d’una llarga història, una bona política de conservació i una àmplia activitat cultural fa que VLC/CAMPUS tinga un valuós patrimoni monumental, arquitectònic, artístic i documental. En són exemples importants l’edifici històric del carrer de la Nau (seu de la Universitat de València des de 1499), l’Agromuseu del Campus de Vera, el Col·legi Major Rector Peset, el Campus Escultòric, el Palau de Cerveró, el Jardí Botànic, la Sala d’Exposicions Josep Renau, l’edifici del Rectorat i la Facultat de Medicina i Odontologia (aquests tots darrers al campus de Blasco Ibáñez), l’Auditori Alfons Roig, el Col·legi Major Lluís Vives, la recuperació d’alqueries i els rics fons de les biblioteques històriques. Quant a arquitectura moderna, destaquen els edificis dels parcs científics de la Ciutat Politècnica de la Innovació i del Parc Científic. En aquests apartats ambdues universitats tenen una rica oferta cultural que pots consultar a continuació. A més, la ciutat de València ofereix una àmplia oferta cultural, en la qual destaca el centre històric, la Ciutat de les Arts i les Ciències i les falles.

 

Universitat de València

 

Universitat Politècnica de València

 

Ajuntament de València

C

VLC/CAMPUS

VLC/CAMPUS es la propuesta conjunta impulsada por la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la creación en el área metropolitana de Valencia de un Campus de Excelencia Internacional.

©2013 VLC/CAMPUS. Todos los derechos reservados

 

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional.