VLC/CAMPUS, amb les dues universitats que el componen, té un marcat caràcter metropolità subratllat per:

La continuïtat espacial d’una part important dels centres de les entitats promotores (macrocampus de Tarongers-Vera), fet que facilita el desenvolupament de projectes conjunts i el seu impacte en l’entorn.

La contigüitat urbana, gràcies als mitjans de comunicació, que permet integrar els campus de Vera, Blasco Ibçañez i de Burjassot-Paterna.

Capil·laritat de nombrosos centres i equipaments de les entitats promotores en el teixit urbà, de manera que permet concebre VLC/ CAMPUS com un projecte obert a la ciutat i integrat en ella.

Concentració en l’àrea metropolitana de recursos i serveis que tenen reconeixement i projecció internacional.

VLC/CAMPUS

VLC/CAMPUS es la propuesta conjunta impulsada por la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la creación en el área metropolitana de Valencia de un Campus de Excelencia Internacional.

©2013 VLC/CAMPUS. Todos los derechos reservados

 

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional.