Pla Estratègic VLC/CAMPUS

VLC/CAMPUS obté la qualificació definitiva com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) en el context europeu.

VLC/CAMPUS és la proposta conjunta impulsada per la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a la creació en l’àrea metropolitana de València d’un Campus d’Excel·lència Internacional. Amb els objectius de:

  1. convertir VLC/CAMPUS en un pol metropolità de coneixement d’excel·lència internacional, mitjançant l’especialització de la seua producció científic-tecnològica;
  2. millorar la qualitat de l’oferta formativa, dels seus serveis i instal·lacions, orientant-se per la centralitat dels estudiants;
  3. impulsar l’atracció i retenció de talent.
  4. liderar, des de l’àmbit que li és propi, el canvi cap a un nou model socioeconòmic en el territori, més intensiu en coneixement i generador d’ocupació i de productivitat;
  5. i actuar com model de referència en aquells valors i innovacions socioculturals que permeten la transició a una economia sostenible.

Fes clic aquí per a descarregar el RESUM EXECUTIU en formato PDF

Fes clic ací per a descarregar-se la MEMÒRIA COMPLETA en format PDF

Tornar