Innovació per a una Vitivinicultura sostenible i de Qualitat

img_proyecto

Descripció:

El microclúster “Innovació per a una Vitivinicultura sostenible i de qualitat” (IViSoCa) incideix en les tres àrees d’especialització de les Plataformes Conjuntes d’Investigació de VLC / CAMPUS: salut, sostenibilitat i comunicació. Es proposa amb la voluntat d’integrar els esforços de recerca, transferència i serveis d’investigadors de la Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV) i Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA-CSIC), així com de altres organismes com l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) i l’Institut Tecnològic de Viticultura i Enologia (ITVE).

S’estructura sobre tres eixos d’actuació: “de la Terra al Raïm”, “del Raïm a la Botella”, i “de la Botella a la Copa”, els quals es corresponen amb els tres grans apartats tradicionals que contribueixen a la qualitat i èxit comercial dels vins i que integren tots els components i processos susceptibles de rebre aportacions des de la recerca i el desenvolupament: l’edafologia, la viticultura, l’enologia, la microbiologia, la biotecnologia, la comercialització i el màrqueting. Aquesta integració permet oferir eines molt diverses que serveixin per afrontar nous reptes a empreses de diferents sectors, des dels vivers als cellers i empreses auxiliars, que per la seva estructura, dimensió i tradició tenen enormement limitades les seves possibilitats de disposar d’una R + D pròpia . El MCI IViSoCa pot aportar solucions des d’una aproximació multidisciplinària a aquesta necessitat de R + D, transferència i serveis. Com el seu nom indica, el MCI IViSoCa proposa la innovació aportada per la investigació multidisciplinar i integradora, projectant la cultura mil·lenària del vi, profundament arrelada en la nostra societat, cap al desenvolupament d’una indústria moderna, econòmicament sostenible amb l’entorn i les persones, que generi productes cada vegada més segurs i de major qualitat, atractivament presentats a tots els agents socials, des dels productors als propis investigadors i amb especial atenció al consumidor que ha de ser receptor d’aquesta innovació i peça fonamental en la seva valorització.

  • Coordinador: Dr. Sergi Ferrer Soler.
  • Info: IViSoCa @ vlc-campus

Tornar