Disseny, fabricació i comerç de productes sostenibles

img_proyecto

Descripció:

Aquest microclúster d’investigació enfoca la sostenibilitat dels productes industrials des d’un punt de vista holístic, considerant les diferents fases del cicle de vida físic del producte.

Es parteix d’abans fins i tot de la concepció del producte, considerant els mecanismes d’innovació i com es repercuteix sobre els productes finals, així com els processos de disseny per a desenvolupar nous productes més sostenibles. En tots dos casos, es busca aplicar aquest enfocament de cicle de vida sobre el producte final que es desenvolupi, mitjançant mecanismes com l’Anàlisi de Cicle de Vida. En aquest mateix procés de desenvolupament s’inclouen mecanismes de fabricació més neta, tant en com influeixen sobre la sostenibilitat del producte com en la seva viabilitat tècnica.

Un cop creat el producte, s’inclou també l’avaluació de la sostenibilitat dels processos de distribució i comercialització, així com la percepció que els possibles compradors – i més endavant usuaris – puguin tenir sobre aquest producte. En particular, el valor percebut per l’usuari pel fet que el producte tingui un menor impacte ambiental o social resulta rellevant per a totes les fases anteriors, i pot indicar noves estratègies tant de comercialització com de desenvolupament.

  • Coordinador: Dr. Salvador Capuz Rizo (UPV)
  • Info:  innocampus@vlc-campus.com

Tornar