Qualitat, seguretat i funcionalitat d’aliments

img_proyecto

Descripció:

Este MCI agrupa els recurs d’investigació (humans i d’infraestructura) en aliments de les tres Institucions de VLC/CAMPUS, ubicats en els Departaments Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de L´Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal, Química Analítica i Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València, el Departament de Tecnologia d’Aliments, l’Insitituto Universitari d’Enginyeria d’Aliments, el Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments i l’Institut de Ciència i Tecnologia Animal de la Universitat Politècnica de València i l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments del CSIC. També participa un dels agregats de VLC/CAMPUS: la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

Esta agregació de recursos constituïx un element clau per a afavorir la interrelació i col·laboració d’investigadors, l’optimització de recursos i la identificació de projectes d’investigació estratègics, que conjuguen els aspectes tecnològics dels processos amb l’obtenció d’aliments de major qualitat, seguretat i funcionalitat. En el MCI hi ha experts en processos, nutrició , microbiologia i metodologies especifiques de cada un d’estos àmbits, la col·laboració del qual permetrà abordar projectes col·laboratius on serà possible la consideració conjunta de tots els aspectes crítics de la Tecnologia d’Aliments actual: mètodes de producció que comporten més seguretat i qualitat dels aliments i on a través de l’anàlisi de la funcionalitat dels compostos alimentaris, esta quede adequadament valorada i comprovada, així com les implicacions dels compostos funcionals en la salut.

  • Coordinador: Lorenzo Zacarías García (UPV)
  • Info: csf@vlc-campus.com

Tornar