VLC/CAMPUS constitueix les Plataformes Conjuntes d’Innovació en Salut, Sostenibilitat i Comunicació

La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han constituït les tres noves Plataformes Conjuntes d’Innovació de VLC/CAMPUS, centrades en les àrees de Salut, Sostenibilitat i Comunicació. Aquestes tres plataformes, impulsades des de VLC/CAMPUS, naixen amb l’objectiu d’orientar l’activitat investigadora i dinamitzar l’acció de transferència i col·laboració entre els grups d’investigació i les empreses.

Les plataformes aglutinen baix un mateix sostre els microclusters d’investigació i els agents socioeconòmics més rellevants en cadascuna de les àrees d’especialització. La seua constitució suposa la creació d’un mecanisme de coordinació eficaç entre els principals actors de generació i ús del coneixement i la tecnologia, aglutinant a l’Administració, a Universitats i a Empreses. A l’acte, aquest dilluns en la Universitat Politècnica, van acudir el vicerector d’Investigació i Política Cientíca de la Universitat de València, Pedro Carrasco; i la vicerectora d’Investigació de la Politècnica, Amparo Chiralt.

Aquestes noves tres plataformes aportaran a la societat i al sistema científic valencià i espanyol una major relació entre les empreses de base tecnològica amb el sistema públic d’investigació i desenvolupament, fomentant la transferència. Es convertiran a més en un agregador de l’equipament científic disponible en l’àrea metropolitana de València i facilitaran la compartició de recursos d’equipament científic i personal tècnic.

TAGS / MCI
Tornar