Resolució provisional de la convocatòria per a la preparació de projectes coordinats entre personal investigador que forma part dels Microclusters d’Investigació de VLC/CAMPUS i Empreses.

img_proyecto

Reunida la Comissió d’Avaluació de les ajudes de la convocatòria de la Universitat de Valencia per a elaborar projectes coordinats entre personal investigador que forma part dels Microclusters d’lnvestigació de VLC/CAMPUS (MCI) i empreses, per a l’avaluació dels projectes presentats, ha remés un informe final sobre els resultats de l’avaluació a l’òrgan instructor de la convocatòria, que ha acordat la Resolució Provisional de les ajudes concedides i denegades. Els sol•licitants disposen d’un termini de 10 dies habils a comptar a partir del dia següent a la data de la publicació d’aquesta resolución per acceptar, rebutjar o formular al•legacions, tal com s’indica a la Resolució Provisional que pot descarregar-se en aquest enllaç.http://www.uv.es/opex/mci/rpmci2015.pdf

La Resolució Provisional de cada expedient sera notificada per via electrònica a cada sol•licitant.

TAGS / No hi ha tags
Tornar