VLC/CAMPUS obté la qualificació definitiva com a Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) en el context europeu.

img_proyecto
  • La UV, la UPV i el CSIC, obtenen el Segell de Campus d’Excel·lència Internacional mitjançant Resolució sobre l’avaluació final dels projectes de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI), seleccionats el 2010 en el programa CEI. d’11 de desembre de 2015 del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
  • El CEI aconsegueix a més una subvenció de 190.750 € per desenvolupar el projecte VLC/CAMPUS Global durant els exercicis 2016 i 2017.
La Junta de Direcció de VLC/CAMPUS, s’ha mostrat satisfeta amb la valoració obtinguda en el procés d’avaluació de la Comissió de Seguiment Internacional del Programa “Campus d’Excel·lència Internacional” del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Els principals objectius de VLC/CAMPUS són millorar la internacionalització de les actuacions del CEI, la qualitat de l’oferta formativa, dels seus serveis i instal·lacions i impulsar iniciatives per a l’atracció i la retenció del talent.

VLC/CAMPUS ha elaborat un Informe de Progrés amb les accions realitzades des d’octubre de 2010, moment en què va optar a aconseguir aquesta distinció, fins al juny de 2015. L’informe destaca els èxits i les fites aconseguides fins ara. Encara que l’informe esmenta problemes a causa de la manca de finançament, l’avaluació dels resultats obtinguts per part d’una Comissió Internacional designada a aquest efecte pel MECD ha estat satisfactòria. Les tres institucions han estat capaços de desenvolupar un gran nombre de projectes i activitats que han permès assolir els objectius previstos en el programa. La Comissió Internacional destaca el gran nombre de projectes diferents executats, l’increment en la participació en projectes internacionals i l’impuls de l’emprenedoria des del CEI.

Entre d’altres, també destaca l’augment substancial d’estudiants postgraduats, l’esforç en el finançament de la recerca i el nombre de patents, així com l’èxit aconseguit en la promoció d’activitats de recerca en col·laboració. La Comissió Internacional crida especialment l’atenció sobre el potencial de la col·laboració iniciada amb la Universitat de Berkeley en el marc de la iniciativa californiaspaincampus.org, l’impuls a les accions de mobilitat internacional dels seus estudiants i al foment de l’emprenedoria.

L’equip de treball de VLC/CAMPUS ha recollit aquestes recomanacions i dissenyat un nou projecte “VLC / CAMPUS Global” que es va presentar a la nova convocatòria del programa CEI del MECD. En aquesta convocatòria, s’ha obtingut nou finançament (190.750 €) per desenvolupar durant 2016 i 2017 algunes de les iniciatives de l’esmentat projecte.

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/convocatorias/entidades/campus-excelencia-internacional/seguimiento-2015/resolucion-cei-2010-final.pdf

TAGS / No hi ha tags
Tornar