Ajudes de recerca del Programa VLC_Bioclínic per a la realització de projectes col·laboratius innovadors

img_proyecto

La Universitat de València, en el marc de les iniciatives de l’estratègia de millora científica del Campus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència, vol promoure aliances concretes amb les fundacions d’investigació hospitalàries, fortament relacionades amb l’àrea d’especialització en salut de VLC/CAMPUS, per a establir accions d’investigació coordinades, que suposen projectes col·laboratius innovadors.

Per la seua banda, la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic Universitari de València – Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, té amb objecte genèric impulsar, promoure, afavorir i executar la investigació científica i tècnica i la docència en el sí de l’Hospital Clínic i els seus departaments de salut i en els grups d’investigació adscrits pertanyents a la Facultat de Medicina de la Universitat de València i de l’Institut Universitari IVI.

Conscients que els processos d’innovació i transferència tecnològica requerixen de la col·laboració multidisciplinària entre professionals de distints àmbits, ambdós entitats han posat en marxa el Programa VLC_Bioclínic, l’objectiu del qual és promoure la investigació traslacional multidisciplinària entre investigadors i professionals d’ambdues institucions.

S’ha obert el termini per a la presentació de propostes, dins de la convocatòria d’Ajudes per a la realització de Projectes de Cooperació en Investigació Traslacional del Programa VLC-Bioclinic (Subprograma A), en el marc de la iniciativa Campus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS. Es tracta de ajudes destinades a la cofinancició de projectes d’investigació traslacional conjunts, amb clara orientació innovadora i de transferència de coneixement, codirigits per investigadors de l’IIS INCLIVA i de la Universitat de València, en els quals es requerisca la col·laboració multidisciplinària entre investigadors no biomèdics, de l’àmbit de les ciències bàsiques i experimentals, les ciències de la vida, de les ciències humanes i socials o d’enginyeria, i investigadors biomèdics, científics i tecnòlegs.

Les ajudes concedides amb càrrec a aquest Subprograma A seran finançades per l’IIS INCLIVA i per la Universitat de València en dos convocatòries diferents publicades simultàniament. Les ajudes podran finançar, total o parcialment, fins un màxim de 44.250€, la contractació de dos investigadors (un investigador amb perfil biomèdic i un amb perfil no biomèdic) a temps complet durant màxim 9 mesos, els quals hauran de treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte proposat.

http://vlc-bioclinic.es/

TAGS / No hi ha tags
Tornar