Convocatòries i ajudes

img_proyecto

1. CREACIÓ DE RECURSOS CONJUNTS PER A LA INVESTIGACIÓ I LA INNOVACIÓ

2015:

Microcluster:

  1. Convocatòria d’ajudes per a projectes coordinats entre personal investigador pertanyent als Microclusters d’investigació de VLC/CAMPUS i empreses
  2. Resolució provisional d’ajudes per a projectes coordinats entre personal investigador pertanyent als Microclusters d’investigació de VLC/CAMPUS i empreses
  3. Resolució definitiva d’ajudes per a projectes coordinats entre personal investigador pertanyent als Microclusters d’investigació de VLC/CAMPUS i empreses

VLC BIOMED

  1. Convocatòria del programa VLC_BIOMED de promoció d´activitats d´investigació i innovació en cooperació 

2014:

MICROCLUSTER:

  1. Convocatòria d´ajudes Primers projectes d´investigació
  2. Resolució procés de seguiment de l’activitat dels MCI i renovació d’acreditacions

VLC BIOMED:

  1. Presentació del programa VLC_BIOMED de promoció d´activitats d´investigació i innovació en cooperació
  2. Convocatòria del programa VLC_BIOMED de promoció d´activitats d´investigació i innovació en cooperació
  3. Resolució provisional del programa VLC_BIOMED de promoció d’activitats i innovació en cooperació
  4. Resolució definitiva del programa VLC_BIOMED de promoció d’activitats i innovació en cooperació

VLC BIOCLÍNIC

  1. Presentació del programa VLC_BIOCLÍNIC de promoció d´activitats d´investigació e innovació en cooperació 

Modalitat A:

   1. Convocatòria del programa VLC_BIOCLÍNIC de promoció d´activitats d´investigació e innovació en cooperació: Modalitat A: Projectes de cooperació en investigació
   2. Resolució provisional del programa VLC_BIOCLÍNIC de promoció d´activitats d´investigació e innovació en cooperació: Modalitat A: Projectes de cooperació en investigació
   3. Resolució definitiva del programa VLC_BIOCLÍNIC de promoció d´activitats d´investigació e innovació en cooperació: Modalitat A: Projectes de cooperació en investigació

Modalitat B:

   1. Convocatòria del programa VLC_BIOCLÍNIC de promoció d´activitats d´investigació e innovació en cooperació: Modalitat B: Accions preparatòries per a projectes d’investigació en cooperació
   2. Resolució provisional del programa VLC_BIOCLÍNIC de promoció d´activitats d´investigació e innovació en cooperació: Modalitat B: Accions preparatòries per a projectes d’investigació en cooperació
   3. Resolució definitiva del programa VLC_BIOCLÍNIC de promoció d´activitats d´investigació e innovació en cooperació: Modalitat B: Accions preparatòries per a projectes d’investigació en cooperació

2013:

 1. Jornada estratègica Universitats i el nou escenari europeu d’I+D+i: Horizon 2020, KICs i RIS32012

2012

 1. Convocatòria constitució Plataformes Conjuntes d’Innovació en Salut, Sostenibilitat i TICS
 2. Constitució de les Plataformaes Conjuntes d’Innovació (PCI). Actes de constitució PCI. Actas de constitución PCI
 3. Resolució Convocatòria d’equipament científic dirigida als MCI
 4. Convocatòria d’ajudes per els MCI organitzen Encontres d’Excel·lència Internacional

2011

 1. Convocatòria creació MCI
 2. Resolució Convocatòria creació MCI
 3. Convocatòria d’equipament científic dirigida als Microclusters d’Investigació(MCI) (5.000.000, 00 €)

2. PROGRAMA D´ATRACCIÓ DE TALENT

2.1 AJUDES PER A ESTADES TEMPORALS D’INVESTIGADORS INVITATS

2016:

 1. Convocatòria

2015:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2014:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2013:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2012:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2011:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva
2.2 AJUDES PER AL PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER PREDOCTORAL I POSTDOCTORAL

2016:

AJUDA PREDOCTORAL:

  1. Convocatòria

2015:

AJUDA PREDOCTORAL:

  1. Convocatòria
  2. Resolució definitiva (Modificació de la Resolució Definitiva)

AJUDA POSTDOCTORAL

  1. Convocatiòria (oberta fins al 18/11/2015)

2014:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2013:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2012:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2011:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2.3 AJUDES VALORITZA I TRANSFEREIX

2015:

 1. Convocatòria

2014:

2013:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2012:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2011:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

3. PROGRAMA DE VALORITZACIÓN

3.1 PROGRAMA VALORITZA I TRANSFEREIX

3.2 ENTREGA DE CREDENCIALS DEL PROGRAMA “APRENDE A INVESTIGAR”

3.3 CONVOCATÒRIA FINANCIACIÓ PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE

4. PROGRAMA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

5.PROGRAMA INTERNACIONAL DE MOBILITAT

5.1 ÚNICA TITULACIÓ

2015/16:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2014/15:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

5.2. DOBLE TITULACIÓ 

2014/15:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2013/14:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

6.POSTGRAU

6.1. MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE NEGOCIS INTERNACIONALS (IMBA)

2014

Fase 1:

  1. Convocatòria Fase I
  2. Resolució definitiva fase I

Fase 2:

  1. Convocatòria Fase II
  2. Resolució definitiva fase II

2013:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

6.2. MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN QUÍMIXA TEÒRICA I MODELITZACIÓ COMPUTACIONAL

2014-2016 Beques:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2014 Ajudes:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2013 Beques:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

6.3. MÀSTER UNIVERSITARIA ERASMUS MUNDUS EN PSICOLOGIA DEL TREBALL, LES ORGNITZACIÓNS I ELS RECURSOS HUMANS (WOPP)

2014-2015 Beques mobilitat internacional:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva

2013 Beques mobilitat internacional:

 1. Convocatòria
 2. Resolució definitiva
Tornar