Estratègia de Sostenibilitat

Contaminació de rius i mars, emissions de diòxid de carboni, canvi climàtic, esgotament d’energies no renovables, crisi alimentària, envelliment demogràfic, exclusió social, són algunes de les expressions que al·ludeixen als perills que enfronten les nostres societats i el nostre planeta si no es dóna una aposta decidida i global pel desenvolupament sostenible.

Avui som conscients d’això i també que les universitats tenen una responsabilitat especial a generar i difondre aquesta consciència i a trobar solucions científiques als problemes de la societat del risc.

Les institucions promotores de VLC/CAMPUS s’han proposat mobilitzar els seus millors recursos per contribuir a les estratègies europea i espanyola per a una economia sostenible (EDS).

En tal sentit, aquest document pdf presenta el conjunt d’iniciatives i actuacions que conformen la Proposta de VLC/CAMPUS per la Sostenibilitat.

Fes clic aquí per descarregar i consultar el detall de l’actuació en PDF

Tornar